Tarifat e internetit

Internet Familjare:

20 Mbps: 1500 leke/muaj

TV + Internet Familjar

20 Mbps: 2000 leke/muaj

Internet Biznes

50 Mbps: 3000 leke/muaj